ESUWORKS | ESUHAI GROUP

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ đáp ứng các nhu cầu liên quan đến vấn đề nhân sự của Doanh nghiệp”

Dịch vụ giới thiệu Nhân sự

Với mạng lưới hoạt động đa kênh, công ty chúng tôi luôn tìm kiếm, sàng lọc và lựa chọn ra những nhân sự chất lượng, phù hợp nhất để tiến cử đến Doanh nghiệp. Các dịch vụ nhân sự chúng tôi đang giới thiệu chính là giới thiệu Lao động phổ thông, giới thiệu Nhân sự cao cấp và giới thiệu Sinh viện thực tập. Khi kết nối thành công, chúng tôi có thể vừa kiến tạo sự nghiệp cho người lao động, vừa giúp Doanh nghiệp có thêm nguồn nhân lực chất lượng để phát triển các hoạt động.

Dịch vụ đăng đơn tuyển

Hệ thống Website/Fanpage với lượt tương tác cao sẽ là nơi tạo nguồn lớn của Esuworks chúng tôi. Với nguồn tài nguyên như vậy, chúng tôi sẽ mở rộng dịch vụ đăng đơn tuyển để các Doanh nghiệp có thể đăng tin tuyển dụng và tìm kiếm nhân tài.

Dịch vụ search CV

Sở hữu Website Vieclamjapan.com với gần 20.000 ứng viên đăng ký và đa dạng các chuyên ngành, ngoại ngữ. Đây sẽ là kho nguồn lớn giúp các Doanh nghiệp tìm ra được những Nhân sự phù hợp, chất lượng để làm việc tại Doanh nghiệp.

Dịch vụ đào tạo

Sở hữu Website Vieclamjapan.com với gần 20.000 ứng viên đăng ký và đa dạng các chuyên ngành, ngoại ngữ. Đây sẽ là kho nguồn lớn giúp các Doanh nghiệp tìm ra được những Nhân sự phù hợp, chất lượng để làm việc tại Doanh nghiệp.