ESUWORKS | ESUHAI GROUP

Giải pháp tuyển dụng

* Hiện nay chúng tôi hợp tác đào tạo và tuyển dụng với hơn 30 trường TC/CĐ/ĐH ở khu vực phía Nam với đầy đủ các chuyên ngành (Liên quan cơ khí, kỹ thuật, xây dựng, điện tử, ô tô, thực phẩm, nông nghiệp, kinh tế, kế toán,….).

* Và hàng tháng chúng tôi có kế hoạch đưa sinh viên từ 700 đến 1000 sinh viên đi thực tập từ 3 đến 6 tháng.

* Chúng tôi có thể cung ứng cho Quý doanh nghiệp với số lượng từ 10 đến 100 sinh viên đến thực tập một thời điểm từ 3 đến 6 tháng, hết thời hạn trên chúng tôi lại tiếp tục hoán đổi lớp khác để đảm bảo hoạt động của Quý doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Tiêu chuẩn sinh viên

* Các sinh viên trước khi đi thực tập đều được đào tạo theo quy chuẩn làm việc chuyên nghiệp trước khi tiến cử.

* Các đối tượng sinh viên được trường liên kết của chúng tôi đào tạo chuyên môn, chúng tôi đào tạo về ngoại ngữ, kỹ năng tác phong làm việc, tinh thần và thái độ làm việc và tính kỷ luật, tuân thủ theo đặc thù môi trường làm việc của Nhật Bản.