ESUWORKS | ESUHAI GROUP

Giải pháp tuyển dụng

Chúng tôi đặt trung tâm tuyển dụng và đào tạo tại các tỉnh phía Nam, mạng lưới tuyển dụng lao động tới cấp xã, thôn, ấp.

* Hàng năm tại các trường Trung cấp, CĐ liên kết đào tạo của chúng tôi có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp ra trường ở đủ các chuyên ngành.

* Ngoài ra hệ thống website, fanpage kết nối hàng chục ngàn lao động của chúng tôi trên toàn quốc để có thể đáp ứng được nguồn lao động thiếu hụt từ doanh nghiệp

Tiêu chuẩn lao động

* Đối tượng lao động của chúng tôi tốt nghiệp từ THPT trở lên, độ tuổi từ 18 đến 35. Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào đào tạo thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, tác phong công nghiệp, tính tuân thủ tại nơi làm việc trong môi trường làm việc đặc thù của Nhật Bản trước khi giới thiệu đến Doanh nghiệp.

* Số lượng người lao động lớn và đa dạng nhiều ngành nghề, lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, sản xuất đa dạng của các Doanh nghiệp.